Szkoła Podstawowa W Sońsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sońsku

Patron Szczepan Dobosz

Adres Szkoła Podstawowa W Sońsku

Szkolna 4
Miejscowość Sońsk
Kod pocztowy 06-430
Gmina Sońsk
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sońsku

236713012
Regon 00066296500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sońsku znajduje się w miejscowości Sońsk pod adresem Szkolna 4. Nr tel. do szkoły to 236713012. Placówka szkolna działa na terenie gminy Sońsk, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00066296500000.

Szkoła Podstawowa W Sońsku rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 260, z czego 120 stanowiły dziewczynki, a 140 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 19. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6013 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (187,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sońsk: 2
  • w gminie Sońsk: 9
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa