Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim

Adres Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim

47
Miejscowość Gościmin Wielki
Kod pocztowy 09-120
Gmina Nowe Miasto
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim

236614265
Regon 00115796200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim mieści się w miejscowości Gościmin Wielki pod adresem 47. Telefon do szkoły to 236614265. Nr faksu: 236614265. Szkoła podstawowa działa na terytorium gminy Nowe Miasto, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115796200000.

Szkoła Podstawowa W Gościminie Wielkim przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 47, z czego 24 stanowiły uczennice, a 23 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,4. Powiat płoński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6637 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (154,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gościmin Wielki: 1
  • w gminie Nowe Miasto: 2
  • powiat płoński: 44
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa