Szkoła Podstawowa W Gostkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gostkowie

Patron gen. Józef Wybicki

Adres Szkoła Podstawowa W Gostkowie

20
Miejscowość Gostkowo
Kod pocztowy 77-114
Gmina Bytów
Powiat bytowski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gostkowie

598228048
Strona
Regon 00090833700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gostkowie mieści się w miejscowości Gostkowo pod adresem 20. Nr tel. do szkoły to 598228048. Fax: 598228048. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Bytów, powiat bytowski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spgostkowo.edupage.org. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00090833700000.

Szkoła Podstawowa W Gostkowie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 151, z czego 66 to uczennice, a 85 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,6. Powiat bytowski ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 5710 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (163,14 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gostkowo: 1
  • w gminie Bytów: 11
  • powiat bytowski: 27
  • województwo pomorskie: 749

Mapa