Szkoła Podstawowa Nr 35


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 35

Adres Szkoła Podstawowa Nr 35

Krynicka 8
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 35

566371800
Regon 34122520300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 35 mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Krynicka 8. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 566371800. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 34122520300000.

Szkoła Podstawowa Nr 35 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 242, z czego 120 stanowiły uczennice, a 122 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,25. Powiat toruń ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 10996 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (323,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa