Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "mały Miś "spółka Zoo


Najważniejsze informacje - Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Miś "Spółka Zoo

Adres Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Miś "Spółka Zoo

Toruńska 4a
Miejscowość Grębocin
Kod pocztowy 87-162
Gmina Lubicz
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 34085966700000
Organ prowadzący Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś sp zoo

Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "mały Miś "spółka Zoo mieści się w miejscowości Grębocin pod adresem Toruńska 4a. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Lubicz, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 34085966700000. Organ rejestrujący dla Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne "mały Miś "spółka Zoo to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat toruński ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 734 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (30,58 na placówkę), a średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Mapa