Szkoła Podstawowa W Charnowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Charnowie

Patron 0

Adres Szkoła Podstawowa W Charnowie

0 55
Miejscowość Charnowo
Kod pocztowy 76-270
Gmina Ustka
Powiat słupski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Charnowie

598461133
Regon 00117430500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Charnowie mieści się w miejscowości Charnowo pod adresem 55. Telefon do szkoły to 598461133. Numer faksu: 598461133. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Ustka, powiat słupski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00117430500000.

Szkoła Podstawowa W Charnowie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 83, z czego 42 stanowiły uczennice, a 41 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,86. Powiat słupski ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 6109 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (142,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Charnowo: 1
  • w gminie Ustka: 4
  • powiat słupski: 30
  • województwo pomorskie: 749

Mapa