Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Bursztynowa 12
Miejscowość Ustka
Kod pocztowy 76-270
Gmina miasto Ustka
Powiat słupski
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

598147106
Regon 77159714000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Ustka pod adresem Bursztynowa 12. Numer tel. do szkoły to 598147106. Nr fax: 598147106. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terytorium gminy Ustka, powiat słupski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem loustka.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 77159714000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 5, z czego 1 to uczennice, a 4 stanowili uczniowie. Powiat słupski ma zarejestrowane 1 szkółę zawodową, a województwo pomorskie - 115. Na 5 uczniów w powiecie przypada 1 innych szkół zawodowych (5 na placówkę), a średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa