Szkoła Podstawowa Nr 89


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 89

Patron Krzysztof Kamil Baczyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 89

Sochaczewska 3
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-645
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 89

618485361
Strona
Regon 00024567000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 89 znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Sochaczewska 3. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 618485361. Faks: 618485361. Placówka szkolna znajduje się na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp89poznan.neostrada.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00024567000000.

Szkoła Podstawowa Nr 89 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 297, z czego 157 stanowiły uczennice, a 140 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 25 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 5. Powiat poznań ma zarejestrowane 105 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 27820 uczniów w powiecie przypada 105 innych szkół podstawowych (264,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa