Eureka Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Eureka Gimnazjum

Adres Eureka Gimnazjum

Drzymały 4/6
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-613
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Eureka Gimnazjum

618401226
Strona
Regon 30110116500038
Organ prowadzący Eureka Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o.

Eureka Gimnazjum znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Drzymały 4/6. Numer tel. do gimnazjum to 618401226. Nr fax: 618401226. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.szkolaeureka.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30110116500038. Jednostka rejestrująca dla Eureka Gimnazjum to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych szkół gimnazjalnych (141,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20024.48-4.84-4.84
20058.326.826.82
20069.175.165.16
20075.56.716.71
20089.325.495.49
20095.835.335.33
20104.755.785.78
20118.235.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
200213.2213.413.4
20055.855.825.82
20066.086.46.4
20076.045.565.56
20089.845.035.03
20092.486.096.09
20105.836.126.12
20114.374.734.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum