Przedszkole Nr 137


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 137

Adres Przedszkole Nr 137

Michałowska 1
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-645
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 137

618485112
Regon 30162004300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 137 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Michałowska 1. Nr tel. do przedszkola to 618485112. Numer fax: 618485112. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 30162004300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 31, z czego 15 stanowiły uczennice, a 16 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,5. Powiat poznań ma zarejestrowane 221 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 13527 uczniów w powiecie przypada 221 innych przedszkoli (61,21 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa