Eureka Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Eureka Szkoła Podstawowa

Adres Eureka Szkoła Podstawowa

Drzymały 4/6
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-613
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Eureka Szkoła Podstawowa

618401226
Strona
Regon 30110116500020
Organ prowadzący Eureka Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o.

Eureka Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Drzymały 4/6. Numer telefonu do szkoły to 618401226. Nr fax: 618401226. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Serwis www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.szkolaeureka.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30110116500020. Organ rejestrujący dla Eureka Szkoła Podstawowa to gmina.

Eureka Szkoła Podstawowa edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat poznań ma zarejestrowane 105 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 27820 uczniów w powiecie przypada 105 innych szkół podstawowych (264,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Mapa