Gimnazjum Nr 63


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 63

Patron Laureatów Nagrody Nobla

Adres Gimnazjum Nr 63

M. Drzymały 4/6
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-613
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 63

618485141
Strona
Regon 63961677500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 63 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem M. Drzymały 4/6. Numer tel. do szkoły to 618485141. Nr faksu: 618401174. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gimnazjum63.rox.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 63961677500000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 281, z czego 150 to uczennice, a 131 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 24 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,67. Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych szkół gimnazjalnych (141,23 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

gimnazjum