Przedszkole W Bliznem Jasińskiego


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Bliznem Jasińskiego

Adres Przedszkole W Bliznem Jasińskiego

T. Kościuszki 1B
Miejscowość Blizne Jasińskiego
Kod pocztowy 05-082
Gmina Stare Babice
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Bliznem Jasińskiego

227211569
Strona
Regon 14244609400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Bliznem Jasińskiego mieści się w miejscowości Blizne Jasińskiego pod adresem T. Kościuszki 1B. Nr tel. do przedszkola to 227211569. Numer fax: 227211569. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Stare Babice, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkoleblizne.edu.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 14244609400000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 163, z czego 81 to uczennice, a 82 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,5. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2608 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (60,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Blizne Jasińskiego: 1
  • w gminie Stare Babice: 4
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa