Przedszkole 205


Najważniejsze informacje - Przedszkole 205

Adres Przedszkole 205

Irzykowskiego 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-317
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole 205

226651676
Strona
Regon 01300133400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole 205 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Irzykowskiego 1. Numer tel. do przedszkola to 226651676. Numer fax: 226651676. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole205.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300133400000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 133, z czego 73 stanowiły uczennice, a 60 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole