Przedszkole Nr 215


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 215

Adres Przedszkole Nr 215

Szwankowskiego 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-318
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 215

226641601
Strona
Regon 01300079000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 215 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Szwankowskiego 3. Numer tel. do przedszkola to 226641601. Faks: 226641601. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole215.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300079000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 135, z czego 55 to uczennice, a 80 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole