Państwowa Szkoła Muzyczna I St.


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

Patron Fryderyk Chopin

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

Kościuszki 8
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

748672797
Strona
Regon 00028287200000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. znajduje się w miejscowości Kłodzko pod adresem Kościuszki 8. Telefon do placówki to 748672797. Fax: 748672797. Placówka znajduje się na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę www placówki można odwiedzić pod adresem psm.klodzko.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00028287200000.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 149, z czego 96 to słuchaczki, a 53 to kursanci. W placówce pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,3. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 77 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 403 uczniów w powiecie przypada 77 innych placówek edukacyjnych (5,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 9,39 (9275 uczniów na 988 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa