Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego - Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego - Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Adres Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego - Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Piastowska 21
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego - Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

338140979
Regon 07287736500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego I Praktycznego - Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Piastowska 21. Nr tel. do liceum to 338140979. Numer faksu: 338143022. Liceum znajduje się na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można znaleźć pod adresem bckuipbielsko.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 07287736500000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczących się w placówce wynosiła 32, z czego 18 to uczennice, a 14 to licealiści. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 34 licea, a województwo śląskie - 681. Na 3537 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół licealnych (104,03 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Mapa

liceum