Publiczne Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 1

Adres Publiczne Przedszkole Nr 1

Szkolna 1a
Miejscowość Pawłowice
Kod pocztowy 43-250
Gmina Pawłowice
Powiat pszczyński
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 1

324722419
Strona
Regon 27151250800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 1 mieści się w miejscowości Pawłowice pod adresem Szkolna 1a. Telefon do przedszkola to 324722419. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Pawłowice, powiat pszczyński , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem pp1.pawlowice.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151250800000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 150, z czego 76 to dziewczynki, a 74 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat pszczyński ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3151 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (80,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pawłowice: 6
  • w gminie Pawłowice: 11
  • powiat pszczyński: 62
  • województwo śląskie: 2020

Mapa