Gimnazjum Nr 67


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 67

Patron ks. prof. Józef Tischner

Adres Gimnazjum Nr 67

Chojnicka 57
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-480
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 67

618482620
Strona
Regon 63961884000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 67 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Chojnicka 57. Numer tel. do gimnazjum to 618482620. Numer faksu: 618482620. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gim67poznan.szkolnastrona.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 63961884000000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 194, z czego 111 stanowiły gimnazjalistki, a 83 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,18. Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych szkół gimnazjalnych (141,23 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.756.826.82
200695.165.16
200711.546.716.71
20089.065.495.49
200911.925.335.33
20107.825.785.78
201110.275.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.635.825.82
20065.856.46.4
200714.215.565.56
20089.325.035.03
200912.636.096.09
201011.896.126.12
20118.54.734.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum