Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu

Patron Dzieci Zamojszczyzny

Adres Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu

Partyzantów 3
Miejscowość Zwierzyniec
Kod pocztowy 22-470
Gmina Zwierzyniec
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu

846872142
Regon 00056378900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu znajduje się w miejscowości Zwierzyniec pod adresem Partyzantów 3. Numer tel. do szkoły podstawowej to 846872142. Nr faksu: 846872142. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Zwierzyniec, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00056378900000.

Szkoła Podstawowa W Zwierzyńcu rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 319, z czego 147 stanowiły uczennice, a 172 stanowili uczniowie. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Mapa