Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Michał Kosmowski

Adres Gimnazjum

Pl. Kosmowskiego 5
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

614154981
Regon 63414721200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Trzemeszno pod adresem Pl. Kosmowskiego 5. Telefon do szkoły to 614154981. Nr faksu: 614154981. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.liceum-gimnazjum.trzemeszno.com. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 63414721200000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 360, z czego 176 to dziewczynki, a 184 stanowili gimnazjaliści. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (148,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.16-3.98-1.73
20060.33-2.75-3.62
2007-2.36-5.94-6.49
2008-0.51-5.19-3.46
2009-0.98-6.19-8.21
2010-0.19-3.19-6.36
20110.53-4.7-7.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.33-3.84-0.72
2006-2.5-4.78-5.05
2007-4.44-4.82-7.08
2008-2.63-5.07-5.66
2009-3.38-9.38-12.74
2010-3.81-5.38-11.88
2011-1.3-3.87-7.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum