Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Patron Miś Uszatek

Adres Przedszkole Nr 2

B. Chrobrego 8
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2

614154304
Regon 63442809800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 znajduje się w miejscowości Trzemeszno pod adresem B. Chrobrego 8. Telefon do przedszkola to 614154304. Numer fax: 614154304. Przedszkole mieści się na terenie gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.uszatek-trzemeszno.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 63442809800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 155, z czego 71 stanowiły dziewczynki, a 84 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 5,5. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 44 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 3943 uczniów w powiecie przypada 44 innych przedszkoli (89,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Trzemeszno: 4
  • w gminie Trzemeszno: 4
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

przedszkole