Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron kontradmirał Włodzimierz Steyer

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 6
Miejscowość Krokowa
Kod pocztowy 84-110
Gmina Krokowa
Powiat pucki
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

586737660
Regon 19057791800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Krokowa pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 586737660. Numer faksu: 586737740. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Krokowa, powiat pucki , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem spkrokowa.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19057791800000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 440, z czego 195 to uczennice, a 245 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 6,4. Powiat pucki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 6539 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (204,34 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krokowa: 3
  • w gminie Krokowa: 8
  • powiat pucki: 35
  • województwo pomorskie: 749

Mapa