Przedszkole Niepubliczne "pod Topolą"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne "Pod Topolą"

Adres Przedszkole Niepubliczne "Pod Topolą"

Kolejowa 19
Miejscowość Krokowa
Kod pocztowy 84-110
Gmina Krokowa
Powiat pucki
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne "Pod Topolą"

587742212
Regon 19091241700000
Organ prowadzący Dyrektor

Przedszkole Niepubliczne "pod Topolą" mieści się w miejscowości Krokowa pod adresem Kolejowa 19. Telefon do przedszkola to 587742212. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Krokowa, powiat pucki , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19091241700000. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Niepubliczne "pod Topolą" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 44, z czego 22 to uczennice, a 22 stanowili uczniowie. Powiat pucki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo pomorskie - 702. Na 461 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (17,73 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Krokowa: 3
  • w gminie Krokowa: 8
  • powiat pucki: 35
  • województwo pomorskie: 749

Mapa