Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze

Patron Stefan Żeromski

Adres Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze

Juliusza Słowackiego 4
Miejscowość Władysławowo
Kod pocztowy 84-104
Gmina miasto Władysławowo
Powiat pucki
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze

586749094
Strona
Regon 19038467400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze znajduje się w miejscowości Władysławowo pod adresem Juliusza Słowackiego 4. Nr tel. do szkoły to 586749094. Nr faksu: 586749020. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Władysławowo, powiat pucki , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły można znaleźć pod adresem www.spjg.szkolnastrona.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19038467400000.

Szkoła Podstawowa W Jastrzębiej Górze uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 134, z czego 73 to dziewczynki, a 61 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,56. Powiat pucki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 6539 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (204,34 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Władysławowo: 5
  • w gminie Władysławowo: 5
  • powiat pucki: 35
  • województwo pomorskie: 749

Mapa