Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

22
Miejscowość Kłanino
Kod pocztowy 84-107
Gmina Krokowa
Powiat pucki
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

586738783
Regon 19279825600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Kłanino pod adresem - 22. Telefon do szkoły zawodowej to 586738783. Nr faksu: 586738783. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Krokowa, powiat pucki , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zspklanino.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 19279825600000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 68, z czego 19 to kursantki, a 49 stanowili uczniowie. Powiat pucki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo pomorskie - 115. Na 397 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (132,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa