Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

SZKOLNA 6
Miejscowość Krokowa
Kod pocztowy 84-110
Gmina Krokowa
Powiat pucki
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

587742323
Strona
Regon 19185347300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Krokowa pod adresem SZKOLNA 6. Nr tel. do gimnazjum to 587742323. Faks: 587742323. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Krokowa, powiat pucki , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimkrokowa.republika.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19185347300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 306, z czego 149 stanowiły uczennice, a 157 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,38. Powiat pucki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2525 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół gimnazjalnych (180,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krokowa: 3
  • w gminie Krokowa: 8
  • powiat pucki: 35
  • województwo pomorskie: 749

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.44-2.41-4.85
2006-5.92-2.12-6.39
2007-3.18-2.05-2.14
2008-1.52-0.91-0.07
2009-3.83-0.97-1.51
2010-0.44-0.990.58
20111.51-0.28-1.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.66-3.04-7.36
2006-3.53-1.97-3.63
2007-2.26-2.68-2.29
2008-1.1-2.37-1.31
2009-0.44-1.19-0.67
2010-2.26-2.18-0.69
2011-1.55-1.44-1.95

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum