Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie

Patron W ładysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie

12
Miejscowość Zelgno
Kod pocztowy 87-140
Gmina Chełmża
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie

566759824
Regon 00059825600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie znajduje się w miejscowości Zelgno pod adresem - 12. Telefon do szkoły to 566759824. Fax: 566759824. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Chełmża, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem spzelgno.edupage.org. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00059825600000.

Szkoła Podstawowa Im.wł. Broniewskiego W Zelgnie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 275, z czego 144 to dziewczynki, a 131 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 21 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,5. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zelgno: 1
  • w gminie Chełmża: 7
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa