Szkoła Podstawowa W Mlewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Mlewie

Adres Szkoła Podstawowa W Mlewie

4
Miejscowość Mlewo
Kod pocztowy 87-410
Gmina Kowalewo Pomorskie
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Mlewie

566842334
Regon 87154025900020
Organ prowadzący Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne TRIO

Szkoła Podstawowa W Mlewie znajduje się w miejscowości Mlewo pod adresem - 4. Numer telefonu do szkoły to 566842334. Numer fax: 566842334. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.mlewo.republika.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 87154025900020. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa W Mlewie to gmina.

Szkoła Podstawowa W Mlewie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 30, z czego 13 to uczennice, a 17 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 3423 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (142,63 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mlewo: 1
  • w gminie Kowalewo Pomorskie: 7
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa