Szkoła Podstawowa W Lisewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lisewie

Adres Szkoła Podstawowa W Lisewie

Lisewo 36
Miejscowość Lisewo
Kod pocztowy 87-400
Gmina Golub-Dobrzyń
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lisewie

566839158
Regon 00121093000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lisewie mieści się w miejscowości Lisewo pod adresem Lisewo 36. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 566839158. Faks: 566839158. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00121093000000.

Szkoła Podstawowa W Lisewie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 116, z czego 58 to uczennice, a 58 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 3423 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (142,63 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lisewo: 1
  • w gminie Golub-Dobrzyń: 7
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa