Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku

Patron Mikołaj z Ryńska

Adres Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku

Szkolna 4
Miejscowość Ryńsk
Kod pocztowy 87-213
Gmina Wąbrzeźno
Powiat wąbrzeski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku

566885014
Regon 00121175600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku znajduje się w miejscowości Ryńsk pod adresem Szkolna 4. Numer tel. do szkoły to 566885014. Numer faksu: 566885014. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sprynsk.edupage.org. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00121175600000.

Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Z Ryńska W Ryńsku edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 237, z czego 109 to uczennice, a 128 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,86. Powiat wąbrzeski ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 2627 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (202,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ryńsk: 2
  • w gminie Wąbrzeźno: 3
  • powiat wąbrzeski: 15
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa