Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach

Władysława Broniewskiego 17
Miejscowość Olszewo-Borki
Kod pocztowy 07-415
Gmina Olszewo-Borki
Powiat ostrołęcki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach

297613177
Regon 00059375000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach znajduje się w miejscowości Olszewo-Borki pod adresem Władysława Broniewskiego 17. Numer tel. do szkoły to 297613177. Numer faksu: 297613177. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00059375000000.

Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Olszewie Borkach edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 431, z czego 208 stanowiły uczennice, a 223 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10,67. Powiat ostrołęcki ma zarejestrowane 68 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6651 uczniów w powiecie przypada 68 innych szkół podstawowych (97,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Olszewo-Borki: 3
  • w gminie Olszewo-Borki: 7
  • powiat ostrołęcki: 53
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa