Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Gimnazjum

Dojazdowa 14a
Miejscowość Olszewo-Borki
Kod pocztowy 07-415
Gmina Olszewo-Borki
Powiat ostrołęcki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

297613356
Strona
Regon 55071775200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Olszewo-Borki pod adresem Dojazdowa 14a. Numer tel. do gimnazjum to 297613356. Numer faksu: 297613356. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimborki.edupage.org. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55071775200000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 203, z czego 91 to gimnazjalistki, a 112 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat ostrołęcki ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3286 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (121,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Olszewo-Borki: 3
  • w gminie Olszewo-Borki: 7
  • powiat ostrołęcki: 53
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.32-4.81-1.4
2006-3.76-4.39-4.06
2007-7.14-5.64-7.05
2008-2.61-3.83-3.8
2009-1.46-5.29-2.42
2010-3.6-5.65-6.13
2011-1.36-5.21-1.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.25-2.670.62
2006-3.86-3.65-1.76
2007-3.07-4.16-1.96
20080.72-3.19-0.76
2009-1.09-4.150.02
2010-1.77-3.73-0.49
20111.75-3.22.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa