Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron DANUTA SIEDZIKÓWNA "INKA"

Adres Gimnazjum Nr 2

Jaracza 5
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-409
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

297665493
Strona
Regon 55072263500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Jaracza 5. Numer telefonu do szkoły to 297665493. Nr fax: 297665493. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem g2.proste.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 55072263500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 307, z czego 137 to gimnazjalistki, a 170 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,4. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1795 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (179,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.326.676.67
20063.243.433.43
2007-0.842.782.78
2008-4.55-2.14-2.14
20090.7-0.67-0.67
20100.470.480.48
2011-2.440.090.09
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.185.175.17
20063.443.813.81
20076.144.894.89
20083.120.490.49
20094.840.010.01
20103.09-0.98-0.98
20110.29-2.99-2.99

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa