Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła

Patron Bronisław Sokół

Adres Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła

Warszawska 40
Miejscowość Olszewnica Stara
Kod pocztowy 05-123
Gmina Wieliszew
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła

227823024
Regon 01044571100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła znajduje się w miejscowości Olszewnica Stara pod adresem Warszawska 40. Numer tel. do szkoły podstawowej to 227823024. Nr faksu: 227823024. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spolszewnica.szkolnastrona.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01044571100000.

Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Sokoła naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 35, z czego 20 stanowiły uczennice, a 15 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat legionowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7897 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (315,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Olszewnica Stara: 1
  • w gminie Wieliszew: 9
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa