Przedszkole Gminne W Chotomowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne W Chotomowie

Adres Przedszkole Gminne W Chotomowie

Żeligowskiego 27
Miejscowość Chotomów
Kod pocztowy 05-123
Gmina Jabłonna
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne W Chotomowie

227722002
Regon 14153547600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne W Chotomowie znajduje się w miejscowości Chotomów pod adresem Żeligowskiego 27. Telefon do przedszkola to 227722002. Nr fax: 227722002. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Jabłonna, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem brak. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14153547600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 211, z czego 100 stanowiły uczennice, a 111 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 9. Powiat legionowski ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2932 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (59,84 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chotomów: 2
  • w gminie Jabłonna: 4
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa