Technikum W Zespole


Najważniejsze informacje - Technikum W Zespole

Patron Jerzy Siwiński

Adres Technikum W Zespole

Targowa 73a
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Zespole

227742872
Regon 01554101700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Zespole mieści się w miejscowości Legionowo pod adresem Targowa 73a. Numer telefonu do technikum to 227742872. Fax: 227744096. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www technikum znajdziemy pod adresem www.pzsplegionowo.edupage.org. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 01554101700000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 226, z czego 100 stanowiły kursantki, a 126 to kursanci. Powiat legionowski ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo mazowieckie - 338. Na 408 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich technicznych (136 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 44,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 29 50,60 % -
język polski pisemny podstawowy 29 53,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 28 68,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 44,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 234 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 50,60 % 4 (z 6) 4 (z 6) 4 (z 9) 332 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 53,90 % 4 (z 6) 4 (z 6) 5 (z 9) 231 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 68,50 % 4 (z 6) 4 (z 6) 4 (z 9) 251 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr