Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole

Patron Jerzy Siwiński

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole

Targowa 73a
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-120
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole

227742872
Regon 01550703200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole znajduje się w miejscowości Legionowo pod adresem Targowa 73a. Telefon do szkoły zawodowej to 227742872. Nr fax: 227744096. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www ZSZ można znaleźć pod adresem www.pzsplegionowo.edupage.org. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01550703200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 100, z czego 34 stanowiły uczennice, a 66 to słuchacze. Powiat legionowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 166 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (83 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa