Samorządowa Szkoła Podstawowa W Górnych Gradach- Punkt Przedszkolny


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa W Górnych Gradach- Punkt Przedszkolny

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa W Górnych Gradach- Punkt Przedszkolny

Miejscowość Górne Grądy
Kod pocztowy 62-310
Gmina Pyzdry
Powiat wrzesiński
Województwo wielkopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa W Górnych Gradach- Punkt Przedszkolny

632768590
Regon 00119664300001
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Górnych Gradach- Punkt Przedszkolny znajduje się w miejscowości Górne Grądy pod adresem . Numer tel. do przedszkola to 632768590. Numer fax: 632768590. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Pyzdry, powiat wrzesiński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119664300001.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 20, z czego 10 stanowiły uczennice, a 10 stanowili chłopcy. Powiat wrzesiński ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 968 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (48,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Górne Grądy: 2
  • w gminie Pyzdry: 5
  • powiat wrzesiński: 25
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa