Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie

108
Miejscowość Lisewo
Kod pocztowy 62-310
Gmina Pyzdry
Powiat wrzesiński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie

632768201
Regon 00119661400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie mieści się w miejscowości Lisewo pod adresem 108. Nr tel. do szkoły to 632768201. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Pyzdry, powiat wrzesiński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00119661400000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Lisewie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 111, z czego 58 stanowiły dziewczynki, a 53 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,5. Powiat wrzesiński ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5327 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (204,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lisewo: 1
  • w gminie Pyzdry: 5
  • powiat wrzesiński: 25
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa