Gimnazjum Im. Ojca św. Jana Pawła Ii W Gizałkach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła Ii W Gizałkach

Patron Ojciec Św. Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła Ii W Gizałkach

Kaliska 25
Miejscowość Gizałki
Kod pocztowy 63-308
Gmina Gizałki
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła Ii W Gizałkach

627411514
Regon 25093684800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ojca św. Jana Pawła Ii W Gizałkach znajduje się w miejscowości Gizałki pod adresem Kaliska 25. Numer telefonu do gimnazjum to 627411514. Fax: 627411514. Gimnazjum działa na terytorium gminy Gizałki, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsgizalki.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 25093684800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 141, z czego 68 stanowiły uczennice, a 73 to uczniowie. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2098 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (131,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.530.56-1.54
20061.46-1.65-0.87
20071.4-2.16-2.57
2008-1.79-1.82-3.54
2009-5.66-2.86-4.09
2010-1.32-1.78-0.77
2011-0.45-2.6-4.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.97-1.48-0.8
20060.84-2.84-0.59
20070.38-2.770.68
2008-2.91-1.43-0.43
2009-5.56-1.74-1.05
2010-2.58-3.03-0.97
2011-1.06-2.49-3.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa