Szkoła Podstawowa W Miaczynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Miaczynie

Patron 0

Adres Szkoła Podstawowa W Miaczynie

0 50A
Miejscowość Miączyn
Kod pocztowy 22-455
Gmina Miączyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Miaczynie

846180009
Regon 00067800900010
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Miaczynie mieści się w miejscowości Miączyn pod adresem 50A. Nr tel. do szkoły to 846180009. Fax: 846180009. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Miączyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem spmiaczyn.szkolnastrona.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00067800900010.

Szkoła Podstawowa W Miaczynie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 205, z czego 89 to uczennice, a 116 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 9. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Miączyn: 2
  • w gminie Miączyn: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa