Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku

Adres Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku

Legionowa 7
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-281
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku

857446090
Regon 43049308200660
Organ prowadzący O'CHIKARA M.Kwiatkowski i D.Kowalski s.j.

Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Legionowa 7. Telefon do szkoły to 857446090. Nr fax: 857446090. Studium policealne mieści się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły policealnej znajdziemy pod adresem www.ochikara.pl. Szkoła policealna widnieje w rejestrze pod numerem 43049308200660. Jednostka rejestracyjna dla Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku to miasto na prawach powiatu.

Powiat białystok ma zarejestrowane 61 szkoł policealnych, a województwo podlaskie - 146. Na 2130 uczniów w powiecie przypada 61 innych szkół policealnych (34,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 22,32 (3259 słuchaczy na 146 placówek).

Mapa

szkoła policealna