Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej


Najważniejsze informacje - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej

Patron Jan Brzechwa

Adres Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej

Bojanowska 5
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej

324155048
Regon 00072400500000
Organ prowadzący Gmina

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Bojanowska 5. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 324155048. Faks: 314155048. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00072400500000.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Dla Mniejszości Niemieckiej naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 72, z czego 33 stanowiły uczennice, a 39 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,2. Powiat raciborski ma zarejestrowane 48 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 5445 uczniów w powiecie przypada 48 innych szkół podstawowych (113,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Racibórz: 27
  • w gminie Racibórz: 27
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa