Samorządowe Przedszkole


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole

Patron Maria Konopnicka

Adres Samorządowe Przedszkole

Wola Radziszowska 500
Miejscowość Wola Radziszowska
Kod pocztowy 32-053
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole

122754232
Regon 35627803000000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole mieści się w miejscowości Wola Radziszowska pod adresem Wola Radziszowska 500. Numer telefonu do przedszkola to 122754232. Faks: 122754232. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 35627803000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 94, z czego 42 stanowiły dziewczynki, a 52 stanowili chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa