Przedszkole Specjalne W Radziszowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Specjalne W Radziszowie

Patron ks. Józef Tischner

Adres Przedszkole Specjalne W Radziszowie

PODLESIE 173
Miejscowość Radziszów
Kod pocztowy 32-052
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Specjalne W Radziszowie

122751488
Strona
Regon 35684718900000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Przedszkole Specjalne W Radziszowie znajduje się w miejscowości Radziszów pod adresem PODLESIE 173. Numer telefonu do przedszkola to 122751488. Numer faksu: 122751488. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.zpo-radziszow.org. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 35684718900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa