Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4

Adres Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4

Robotnicza 13a
Miejscowość Sanok
Kod pocztowy 38-500
Gmina miasto Sanok
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4

134630090
Regon 37100429800000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4 znajduje się w miejscowości Sanok pod adresem Robotnicza 13a. Telefon do przedszkola to 134630090. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Sanok, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 37100429800000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 176, z czego 89 to uczennice, a 87 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,33. Powiat sanocki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (43,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sanok: 18
  • w gminie Sanok: 18
  • powiat sanocki: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa