Przedszkole Niepubliczne Im. Ks. Prałata J. Jakieły


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Im. Ks. Prałata J. Jakieły

Adres Przedszkole Niepubliczne Im. Ks. Prałata J. Jakieły

28c
Miejscowość Tarnawa Dolna
Kod pocztowy 38-516
Gmina Zagórz
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 18088346800000
Organ prowadzący NASZA PRZYSZŁOŚĆ TARNAWA STOWARZYSZENIE

Przedszkole Niepubliczne Im. Ks. Prałata J. Jakieły znajduje się w miejscowości Tarnawa Dolna pod adresem 28c. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Zagórz, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 18088346800000. Organ rejestracyjny dla Przedszkole Niepubliczne Im. Ks. Prałata J. Jakieły to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat sanocki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (43,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa