Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne


Najważniejsze informacje - Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne

Patron św. Dominik Savio

Adres Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne

ŚW. DOMINIKA SAVIO 1
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 04000354000145
Organ prowadzący TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem ŚW. DOMINIKA SAVIO 1. Gimnazjum działa na obszarze gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 04000354000145. Instytucja rejestrująca] dla Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ostródzki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3366 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (168,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.59-0.65-0.21
20068.85-1.240.88
200715.910.163.83
200815.191.474.8
200913.550.212.81
201018.951.044.69
201110.790.140.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.47-2.58-0.46
200613.37-2.170.33
200715.57-1.281.65
200816.34-1.463.36
200917.97-0.263.42
201019.790.013.59
201115.01-0.422.46

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa