Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im Zdzisława Krzyszkowiaka

Adres Gimnazjum Nr 2

Kościuszki 22
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

896467932
Regon 51088355900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem Kościuszki 22. Nr tel. do szkoły to 896467932. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 51088355900000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 481, z czego 238 to gimnazjalistki, a 243 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 38 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 4,22. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3366 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (168,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostróda: 11
  • w gminie Ostróda: 11
  • powiat ostródzki: 56
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

gimnazjum